Opis Projektu

01. Cele i założenia

Postęp globalizacji w ostatnim czasie paradoksalnie przyczynia się do wzmocnienia narodowych tożsamości w każdym państwie, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych oraz niechęci osób deklarujących takie poglądy wobec ludzi pochodzących z odmiennych obszarów kulturowych, religijnych oraz językowych. Ponadto, procesy te rozwijane są w ramach demokratycznych procedur takich, jak wybory parlamentarne i samorządowe, stając się tym samym poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania dzisiejszej demokracji, która opiera się na założeniu współistnienia rozmaitych grup społecznych na zasadach wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Tego typu tendencje zamykania się państw dają się zauważyć nawet w dojrzałych zachodnich demoracjach.

W tej sytuacji „przeszłość” staje się centralnym punktem nowej formy nacjonalistycznego dyskursu, który stanowi podłoże do rozwoju i umacniania poglądów uzasadniających politykę wykluczenia. Tego typu procesy znane są dobrze w państwach Azji Wschodniej, od lat targanych wzajemnymi antagonizmami i konfliktami, jednak stopniowo stają się one częścią zglobalizowanego świata. Innymi słowy, Europa nie stanowi tutaj wyjątku, mimo jej pozytywnego obrazu historycznego porozumienia, wyrażanego między innymi w niemieckim Vergangenheitsbewältigung. Jak należy postrzegać dzisiejszą sytuację, w której konfrontacja różnych interpretacji historycznej przeszłości wywołuje zażarte debaty i prowokuje do wzrostu postaw nacjonalistycznych, mających na celu między innymi zamykanie granic narodowych przed „obcymi”, a wykorzystywanych w politycznej rozgrywce pod przykrywką demokracji?

Niniejsze „Interdyscyplinarne Badanie na temat Funkcji Dziejów Narodowych i Pamięci Zbiorowych wobec Demokracji w Zglobalizowanym Społeczeństwie” (Dzieje Narodowe i Pamięci Zbiorowe Projekt, DNPZ) przeanalizuje to pytanie pod kątem następujących zagadnień:

Jak dzieje narodowe, które były częścią projektu nowożytnego państwa narodowego, wykorzystywane są w polityce wykluczania „obcych”? Czy dzieje narodowe zawierają elementy antagonizmu? DNPZ przeprowadzi badania nad historiografią europejską i azjatycką.

Koniec Zimnej Wojny, który był zaznaczony upadkiem Muru Berlińskiego i rozpadem ZSRR, spowodował jednocześnie „odmrożenie” zbiorowej pamięci na temat wojen i dyktatorskich reżimów. Ponadto, od tamtego czasu drastycznie zmieniło się publiczne nastawienie wobec przeszłości, która znalazła szerokie wykorzystanie w każdym państwie również, jako element działań politycznych. DNPZ dokona rewizji pamięci zbiorowych.

02. Skład grupy badawczej

Oprócz historyków, specjalistów w zakresie nauk politycznych, w projekcie udział wezmą badacze kultury regionalnej (vernacular studies), religii (m. in. chrześcijaństwa) oraz innych podobnych dziedzin. DNPZ przeprowadzi badanie na temat dziejów narodowych i pamięci zbiorowych z perspektywy różnych dyscyplin.

DNPZ planuje zrealizować ten projekt we współpracy akademickiej sieci z takich krajów, jak Polska, Niemcy, Korea Południowa i Japonia. Taki skład jest nieprzypadkowy, gdyż wszystkie te kraje były zaangażowane w II wojnę światową, jedni jako ofiary i drudzy jako najeźdźcy. Wybitni badacze ze Stanów Zjednoczonych i i Australii zajmujący się azjatycką i japońską historią wezmą udział w projekcie jako doradcy. DNPZ chodzi do zagadnienia skomplikowanej dzisiajszej sytuacji z współpracą badawcych grupów światowych.

03. Działalność

04. List Współpracowników

Project Leader

HASHIMOTO, Nobuya Professor Kwansei Gakuin University

Lista Członków

AWAYA, Toshie Professor Tokyo University of Foreign Studies
FUJIHARA,Tatsushi Associate Professor Kyoto University
FUJII, Takashi Associate Professor Kwansei Gakuin University
FUKUDA, Hiroshi Associate Professor Seijo University
GOTO, Yukako Professor Kwansei Gakuin University
HASEGAWA, Takahiko Professor Hokkaido University
IIJIMA, Wataru Professor Aoyama Gakuin University
KANAZAWA, Shusaku Associate Professor Kyoto University
KOMORI, Hiromi Professor Waseda University
KOYAMA, Satoshi Professor Kyoto University
LEE, Sungsi Professor Waseda University
MIZUNO, Hiroko Associate Professor Meiji University
NISHIYAMA, Masaru Professor Kwansei Gakuin University
RUSTERHOLZ, Andreas Professor Kwansei Gakuin University
SATO,HitomiAssociate Professor Konan University
SATO,Tatsuro Professor Kwansei Gakuin University
SHIMAMURA,Takanori Professor Kwansei Gakuin University
TAKAOKA, Hiroyuki Professor Kwansei Gakuin University
TATEISHI, Yoko Assistant Professor Seikei Univeristy
TOBE, Hideaki Professor Tokyo Keizai Univerity

BERGER, Stefan (Professor, Ruhr University Bochum, Germany: Historiography, German Social History)
BOGUMIŁ, Zuzanna (Associate Professor, The Maria Grzegorzewska University, Poland:
Sociology and Anthoropology, Gulag Studies)
FUJITANI, Takashi (Professor, University of Toronto, Canada: Modern Japanese and East Asian History)
GLUCK, Carol (Professor, Columbia University, USA: Modern and Contemporary Japanese History,
Politics of Memory in Global Context)
GŁOWACKA-GRAJPER, Małgorzata (Assistant Professor, University of Warsaw, Poland: Memory Studies)
LIM, Jie-Hyun (Professor, Sogang University, South Korea: Global and World History)
LORENZ, Chris (Professor / Honorable Research Fellow, Ruhr University Bochum, Germany: Theory of History)
MORRIS-SUZUKI, Tessa (Professor, Australian National University, Australia: Asian History)
YONEYAMA, Lisa (Professor, University of Toronto, Canada: Contemporary Japanese History,
Memory Politics)

05. Partners